Opět Valná hromada

Tuesday, December 15, 2015 12:00 AM, Věra Vrabcová

photo Před koncem roku vyvstala nutnost projednat legislativní změnu - bylo potřeba požádat o změnu názvu z "občanského sdružení" na "zapsaný spolek", a to odsouhlasením všech náležitostí na Valné hromadě.

Konala se 12. prosince 2015 a přítomno bylo 27 členů ZK, z toho 25 členů starších 15 let, tedy způsobilých k hlasování. Při té příležitosti bylo rozhodnuto i o volbě členů výboru a kontrolní komise, což by nás stejně čekalo na začátku roku 2016. Byla tedy zvolena volební komise, která sledovala veškeré hlasování do příslušných orgánů. Bylo potřeba schválit nový název (Zoologický klub, z. s.), nové stanovy, počet členů výboru (pět) i kontrolní komise (tři) a zároveň navrhnout a zvolit konkrétní osoby. Na základě toho byla předsedkyně pověřena k uložení stanov do sbírky listin spolkového rejstříku a k podání návrhu na zápis skutečností zapisovaných do spolkového rejstříku.

Zoologická část setkání se týkala jednak prezentace chovatelského zařízení pro orangutany (historie, současnost a ideální stav :-), jednak přednášky Ilony Pšenkové s názvem "Madagaskar - od severovýchodu k jihozápadu" o její třítýdenní cestě po národních parcích čtvrtého největšího ostrova světa. Na samotný závěr si účastníci prohlédli nově upravenou expozici našich orangutanů.

Photogallery
Prezentace orangutanů...
...prohlídka expozice...
...a návštěvnické haly.