Potřetí v roce 2017

Monday, September 18, 2017 12:00 AM, Věra Vrabcová

photo Třetí setkání členů ZK se uskutečnilo v polovině září 2017. V Zooškole Heinricha Lumpeho se sešlo 19 účastníků, kteří jistě nelitovali, protože program byl zajímavý.

Nejprve si vyslechli poslední informace o chystaném zájezdu do Zoo Mnichov, který se uskuteční v úterý 19. září. Další informace se týkala připravovaného výtisku sborníku FBS 41, který vyjde do příštího setkání. Zejména bylo apelováno na dodávání příspěvků. Dále byly prezentovány novinky ze zoo v podobě odchovaných mláďat či nových zvířat.

V druhé části byla připravena přednáška Ing. Jiřího Gábriše s názvem „Setkání s koalami“, která se věnovala chovu těchto zajímavých vačnatců v Zoo Vídeň, ale i rozšíření v jiných evropských zoologických zahradách. Vyprávění bylo doplněno o další téma – cestu po australském kontinentu včetně setkání v jejich domovině. Kromě fotografií byly k dispozici i videonahrávky (např. z porodu či manipulace při péči v zoo), ale i nahrávky zvukových projevů.

Na závěr setkání se členové ZK přesunuli do objektu zimoviště, kde se podívali na tajdův zvíře z ústecké zoo J.