Setkání s nezbytnou valnou hromadou

Tuesday, February 20, 2018 12:00 AM, Věra Vrabcová

photo V sobotu 10. února proběhlo v Zooškole Heinricha Lumpeho první setkání členů Zoologického klubu v roce 2018, které bylo zároveň valnou hromadou, což znamenalo spoustu oficiálních nezbytných úkonů.

Členové byli seznámeni s rozpočtem ZK za loňský rok včetně kontroly revizní komise, s činností ZK během roku 2017 a se stavem členské základny. Valná hromada byla zároveň volební, takže proběhla volba výboru, revizní komise a předsedů. Členové vyslechli návrhy rozpočtu i činnosti pro rok 2018, které vyvolaly další diskuzi o navýšení členské základny, možnostech zviditelnění ZK, o budoucnosti sborníku FBS a dalším dění.

Po krátké přestávce přišla na řadu očekávaná přednáška Jana Pluháčka ze Zoo Ostrava s názvem "ZA ZVÍŘATY DO SVATÉ ZEMĚ". Shrnovala jeho loňské putování po Izraeli a autor sám ji předem avizoval takto: „Není na světě místo, kde by nekvetly válečné konflikty nepřetržitě již 2000 let a neměly zároveň dopad na dění ve větší části planety; není na světě místo, kde by se zrodila hned tři velká náboženství, jímž dnes podléhají 4,5 miliardy lidí a jež dominují naší planetě. A tímto místem je Izrael - stát, jež dbá na ochranu vlastní přírody i té celosvětově. Proto bude tato přednáška zahrnovat nejen vyprávění o třech přírodních rezervacích a dvou zoologických zahradách, nýbrž i o starém městě jeruzalémském, jezeře Galilejském či výšině Golanské.“ Vše splnil, posluchači se dále dozvěděli, jakým netradičním dopravním prostředkem se dá v přírodní rezervaci Hahula dostat nejblíže k jeřábům popelavým, jak vysvětlují v Zoo Jeruzalém přírůstek pand červených u tříčlenné skupiny samic a proč není nejlepší nápad pořizovat zdejším orlům telemetrické obojky.

Na závěr setkání dostali všichni členové ZK publikaci vydanou k 110. výročí založení Lumpeparku.