Setkání v září a aye-aye

Thursday, October 20, 2016 7:10 PM, Věra Vrabcová

photo Toto setkání se konalo 24. září a zúčastnilo se jej 20 členů.

Nejprve proběhla krátká informace o činnosti klubu, ale vzhledem k tomu, že se setkání nemohl zúčastnit ani jeden člen výboru, byla hlavním bodem programu přednáška Standy Lhoty, který všechny přítomné svým povídáním přenesl na Madagaskar. V roce 2003 se zde účastnil výzkumu a pozorování podivných nočních poloopic - ksukolů ocasatých (aye-aye) a po 12 letech se sem vrátil s vizí zahájit další in-situ projekt naší zoo. Po skončení přednášky se členové ještě odebrali do pavilonu exotária, kde se seznámili s úspěšným odchovem trnuch skvrnitých.