Valná hromada 2017

Friday, March 31, 2017 12:00 AM, Věra Vrabcová

photo V sobotu 25. března 2017 se poprvé v novém roce sešlo 24 členů na Valné hromadě ZK. Bylo nutné absolvovat povinný program, tedy zhodnocení roku 2016 a výhled do roku stávajícího.

Členové byli seznámeni s hospodařením ZK v roce 2016, přičemž byla přednesena účetní závěrka, ze které byla zřejmá výše příjmů i výdajů ZK. Stejně tak členové vyslechli zprávu o činnosti v roce 2016. Dalším bodem byl návrh rozpočtu na rok 2017, kdy členové odsouhlasili podporu nejen ochranářskému projektu Pesisir Balikpapan, ale i projektu Tarsius. Následovala informace o členské základně a nových členech, placení příspěvků a členech, kteří se ze ZK z nějakého důvodu odhlásili. V krátkém čase informovala zooložka Petra Padalíková přítomné o významných odchovech roku 2016.

Poté následovala přednáška RNDr. Milady Řehákové, Ph. D., která se dlouhodobě věnuje in situ projektu Tarsius zaměřeného na ochranu nártouna filipínského. Tentokrát se její přednáška s názvem „Objev velemyši dinigatské“ týkala česko-filipínské expedice, která se uskutečnila na konci roku 2016 s cílem zmapovat a vyhlásit chráněná území na ostrově Dinagat. Velkým úspěchem expedice bylo zdokumentování unikátních živočichů a zahájení jednání ke konkrétním ochranářským aktivitám.