VÝROČNÍ ZPRÁVA ZK 2014

V roce 2014 se činnost klubu zaměřila na propojení s děním v zoologické zahradě. Členové klubu pomáhali na akcích pořádaných v zoo pro veřejnost, setkávali se v pravidelných intervalech na čtvrtletních schůzkách, zúčastnili se tématického zájezdu a pomáhali při sběru okusu pro zvířata v zoo.

Výbor ZK ve složení Ing. Věra Vrabcová (předseda), Ing. Petra Padalíková, Andrea Balejová, Pavlína Slámová a Oldřich Rajchl se scházel dle potřeby, většinou před čtvrtletním setkáním, popř. spolu členové komunikovali prostřednictvím e-mailů. Tímto způsobem byli předsedkyní informováni zejména o nových členech přihlášených pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách ZK.

V roce 2014 se uskutečnila celkem čtyři setkání členů ZK, jako první v roce byla tradičně uspořádána Valná hromada. Na všechna setkání jsou členové zváni pozvánkou zasílanou prostřednictvím e-mailů, s výjimkou dvou členů, kterým jsou pozvánky stále zasílány poštou. Kromě řešení organizačních záležitostí a dalších informací je součástí jednotlivých setkání také prezentace chovu určitého druhu zvířat včetně návštěvy zákulisí na závěr celého setkání. Hlavní část setkání je vždy věnována zajímavé cestopisné, ochranářské či zoologické přednášce, která je doplněna fotografickou prezentací.

Jednotlivá setkání a přednášky:

  • 15. února – Standa Lhota – Hledá se kahau!
  • 14. června – Petr Slavík – Šelmy před objektivem
  • 4. října 2015 – Jiří Bálek – Putování po jihu Afriky
  • 13. prosince 2014 – Pavel Krásenský – Naši pavouci

ZK měl k 31. 12. 2014 celkem 54 členů, z toho 43 členů řádných, 3 členy čestné, 6 členů referenčních a 2 členy kolektivní (Zoo UL, Zoo Liberec). V roce 2014 zaniklo členství 5 členům kvůli nezaplacení členského příspěvku.

V únoru 2014 provedla revizní komise ve složení Ing. Roman Najbert, Lenka Králová a Jitka Polanská kontrolu hospodaření ZK za rok 2013, nebyly shledány žádné závady.

Ve spolupráci se zoologickou zahradou byl v říjnu vydán další díl sborníku FBS, Tomus 38, v nákladu 200 kusů. Vydavatelem je Zoo Ústí n. L., která jej zároveň i financovala (nebyl tentokrát podpořen příspěvkem MŽP).

ZK již dlouhodobě podporuje ochranářský projekt Pesisir Balikpapan, který je zaměřen na ochranu přírody v oblasti Balikpapanského zálivu ve Východním Kalimantanu. V roce 2014 se členové ZK rozhodli podporovat i druhý ochranářský projekt Tarsius, který se zabývá problematikou ochrany nártouna filipínského.

Během roku 2014 pomáhali členové ZK při realizaci pořadů pro veřejnost pořádaných zoologickou zahradou, většinou dozorem na stanovištích (výtvarná dílna, soutěže, kostýmy zvířat...). Jednalo se o většinu z celkového počtu 40 akcí, které v roce 2014 proběhly.

V srpnu se uskutečnila brigáda ve sběru listí pro listožravé druhy primátů (hulmani jávští), které se zúčastnilo devět členů ZK, celkem sebrali 100,6 kg zelené hmoty.

V září se uskutečnil zájezd do Zoo Wroclaw, který pořádala zoologická zahrada. Všem členům byla nabídka s předstihem rozeslána, zúčastnilo se 19 členů ZK, někteří s rodinnými příslušníky.

Na webových stránkách ZK byly v průběhu roku zveřejňovány informace z každého setkání členů s programem i fotografiemi, ale také informace o různých akcích, kterých se ZK účastnil nebo pořádal (brigáda, zájezd…).

HOSPODAŘENÍ ZK V ROCE 2014

Stav k 1. 1. 2014

74.996,33 Kč

Příjmy za rok 2014:

Členské příspěvky 32.240,00 Kč
Úroky 112,57 Kč
Členský příspěvek Zoo LB (podpora projektu Pesisir Balikpapan) 30.000,00 Kč
Asekol (sběr mobilů)(podpora projektu Pesisir Balikpapan) 1.460,00 Kč
Prodej propag. materiálů (podpora projektu Pesisir Balikpapan) 1.530,00 Kč
Celkem 65.342,57 Kč

Výdaje za rok 2014:

Poštovné, známky 37,00 Kč
Občerstvení 131,00 Kč
Přednášky 2.000,00 Kč
Poplatky ČS 2.976,89 Kč
Jasnet - www, doména 5.445,00 Kč
AZ Ekonomik 5.500,00 Kč
Oprava ptačích budek 700,00 Kč
Opravená účetní položka 70,00 Kč
Podpora projektu Tarsius 10.000,00 Kč
Dohoda o provedení práce (Pesisir Balikpapan) 18.389,75 Kč
Daň (finanční úřad) 4.382,25 Kč
Vakcinace, drobný nákup (Pesisir Balikpapan) 7.941,00 Kč
Celkem 57.572,89 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2014

82.766,01 Kč