Registrace nového člena

Původní název spolku zněl Krajský zoologický klub a byl založen v roce 1973 při Zoo Ústí nad Labem z iniciativy herpetologa Petra Voženílka a jeho přátel. V roce 2000 působil KZK pod třemi severočeskými zoologickými zahradami – Zoo Děčín, Podkrušnohorský zoopark Chomutov a Zoo Ústí nad Labem. Dne 1. 1. 2011 se transformoval v samostatné občanské sdružení, od roku 2015 má status zapsaného spolku. Na začátku roku 2020 byla ukončena spolupráce se Zoo Ústí nad Labem a činnost se přesunula do Muzea města Ústí nad Labem.

Co nabízíme?

  • čtvrtletní setkání členů klubu v prostorách muzea s poutavou přírodovědnou přednáškou a zajímavostmi z přírody Ústecka

  • volný vstup na vybrané výstavy a akce pořádané Muzeem města Ústí nad Labem

  • možnost dobrovolnické pomoci v muzeu (akce pro veřejnost, archivace sbírek, spolupráce na projektech)

  • společné výlety do přírody spojené s pozorováním živočichů

Jak na to?

Členem ZK se může stát každý, kdo má rád přírodu a ztotožňuje se stanovami klubu. Věková hranice je 12 let.

Stačí vyplnit a odeslat kontaktní formulář a zaplatit členský příspěvek. Jeho výše na jeden kalendářní rok je 600 Kč pro dospělou osobu a 300 Kč pro děti od 12 let, studenty, osoby na mateřské či rodičovské dovolené a důchodce. Pokud se stanete členem v průběhu roku, je výše členského příspěvku stanovena poměrnou částí (pro dospělé 50 Kč x počet měsíců do konce roku, polovina pro děti, studenty. MD či RD a důchodce).

Způsob platby:

  1. Bankovním převodem – číslo účtu je 2300970059/2010 (Fio banka a. s.), jako variabilní symbol uveďte své datum narození ve tvaru DDMMRRRR, popř. do poznámky své jméno.

  2. Přímo na setkání ZK, která se konají cca jedenkrát za 3 měsíce.

  3. Po předchozí dohodě u předsedy klubu.

Po zaplacení členského příspěvku Vám bude max. do 14 dnů vystaven členský průkaz s časovým kupónem, který bude zaslán poštou či předán na setkání ZK. Pak již můžete využívat všechny výhody členů ZK.

Registrační formulář

Vyplňte a odešlete následující formulář.

Jméno:*
Příjmení:*
Ulice: (č.p./č.o.)*
PSČ:*
Obec:*
Datum narození:*
Telefon:
E-mail:*