Zoologický klub, z. s. sdružuje všechny milovníky přírody...


Zoologický klub má působnost v Ústí nad Labem. Jeho členy jsou jednotlivci i organizace, zkrátka ti, kteří se zajímají o přírodu a tráví v ní svůj volný čas, ať již se jedná o pozorování živočichů a jejich přirozeného prostředí či o prosté výlety či exkurze. Na začátku roku 2020 navázal ZK spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, kde se členové pravidelně scházejí a využívají i různé benefity.

Hot news

Podporované projekty

Podporované projekty

Novinky

Za lemury na Madagaskar

Druhé setkání roku 2024 bylo spojeno s volební valnou hromadou a uskutečnilo se v Zooškole Heinricha Lumpeho v ústecké zoo. Kromě členů ZK vyslechlo přednášku, která...

Co nabízíme


  • čtvrtletní setkání členů klubu v prostorách muzea s poutavou přírodovědnou přednáškou a zajímavostmi z přírody Ústecka

  • volný vstup na vybrané výstavy a akce pořádané Muzeem města Ústí nad Labem

  • možnost dobrovolnické pomoci v muzeu (akce pro veřejnost, archivace sbírek, spolupráce na projektech)

  • společné výlety do přírody spojené s pozorováním živočichů

Hot news