Mimořádná valná hromada

Friday, December 20, 2019 12:00 AM, V. Vrabcová

photo V sobotu 7. prosince 2019 se sešlo 27 členů ZK na mimořádné valné hromadě, na které mělo padnout rozhodnutí, jak bude činnost ZK pokračovat dále.

Po úvodní rekapitulaci důvodů (rezignace pěti členů výboru ZK kvůli odchodu tří z nich z pracovního poměru v zoo a nemožnosti další spolupráce s vedením zoologické zahrady) byly stručně shrnuty dvě varianty. První z nich (setrvání při zoo) byla podmíněna zvolením nového výboru. I přes výzvu prostřednictvím e-mailů a přes oslovení některých vytipovaných členů se nikdo k práci ve výboru nepřihlásil. Druhá z nich znamenala navázání spolupráce s novou organizací, a to Muzeem města Ústí nad Labem. Ředitel Václav Houfek, který byl na valnou hromadu pozván jako host, seznámil přítomné s činností muzea a s možnostmi, které by se týkaly spolupráce se ZK. Poté byli členové ještě vyzváni k vyjádření svého názoru a k diskuzi na toto téma. Poté proběhlo hlasování, ve kterém všichni přítomní členové jednoznačně rozhodli o přechodu k ústeckému muzeu. K tomu bude potřeba provést řadu administrativních úkonů (změna sídla spolku, stanov, organizačního, jednacího a volebního řádu, webových stránek, loga…), které valná hromada v závěrečném ustanovení uložila výboru k vyřízení.

Po krátké přestávce následovala přednáška Jana Pluháčka, která byla věnována současné situaci Libérie a zvířeti, které získalo druhové jméno podle tohoto státu, byť se vyskytuje i ve čtyřech dalších zemích – hrošíku liberijskému. Hrošík liberijský byl vědecky popsán roku 1844 S. G. Mortonem. Do Evropy byl první jedinec dovezen roku 1873 a v letech 1912-13 několik dalších. Posluchači se dozvěděli řadu nových informací o ochraně hrošíka ve všech zemích výskytu a také stavu přírody v Libérii, která je druhým nejstarším samostatným státem afrického kontinentu a nejstarší republikou tamtéž, nezávislost vyhlásila roku 1847.

Na posledním setkání roku 2019 nechybělo ani vánoční občerstvení, všem členům byl k dispozici nový sborník FBS, Tomus 43.

Photogallery