Po valné hromadě na Borneo

Friday, April 15, 2022 12:00 AM, Věra Vrabcová

photo V sobotu 2. dubna se konalo letošní první setkání roku 2022, které bylo (jako obvykle) zároveň valnou hromadou Zoologického klubu.

Sešlo se celkem 19 členů ZK a dva hosté, kteří vyslechli celý připravený program, který je vždy na VH nezbytné probrat. Jednalo se o zprávu předsedkyně o činnosti i hospodaření klubu v loňském roce včetně účetní závěrky a informace o kontrole financí, kterou provedla příslušná komise v polovině února. Předsedkyně ZK informovala o členské základně, která je více méně stabilizovaná. Do konce června bude vypracována výroční zpráva a umístěna na web. Poté byli přítomní seznámeni s návrhem činnosti a rozpočtu na rok 2022, obojí bylo následně odhlasováno a schváleno. Dále se hovořilo o zpravodaji Natura vivet 2/2022, který bude v letošním roce k dispozici pouze ve formátu pdf, ne v tištěné verzi. Důvodem je nedostatek financí, takže členové byli vyzváni k zamyšlení, zda by nebylo možné využít vhodné granty či projekty. Zároveň zazněl poslední apel na zaslání příspěvků, i jednoduchých do sekce fotogalerie, tedy zajímavé krátké sdělení doplněné fotografií.

Po přestávce se k přítomným přidalo i šest posluchačů z řad veřejnosti, které přilákalo zajímavé téma včetně osobnosti přednášejícího. Tím byl fotograf, kameraman a zoolog Jiří Bálek, který se podělil o své zážitky z třítýdenního pobytu v nejsevernější části Bornea. V malajsijském státě Sabah navštívil několik národních parků, takže posluchače zavedl mezi orangutany, kahau nosaté, do mangrovů i jeskyní, na řeku Kinabatangan, ke korálovým útesům nedaleko hlavního města i k nejvyšší hoře Bornea - Mt. Kinabalu.

Photogallery