Přednáška s žirafami

Saturday, June 11, 2022 12:00 AM, Věra Vrabcová

photo V sobotu 28. května se v ústeckém muzeu sešli členové ZK na dalším (druhém) setkání v roce 2022, přednášky se zúčastnilo i několik posluchačů z řad veřejnosti.

Účast byla poměrně nízká – 13 členů. Přítomní vyslechli na začátku setkání informace o novinkách, které souvisí s činností klubu (sledování hnízdění sokolů, umístění letáčků ZK, předběžné termíny přednášek do konce roku – 17. 9. a 10. 12., navázání spolupráce se zoo, zpravodaj Natura vivet). Standa Lhota informoval přítomné o tom, co se děje v Balikpapanském zálivu (přesun hlavního města, sčítání kahau a orcel, satelitní snímky, pozastavení stavby dvou továren na zpracování palmového oleje).

Poté následovala přednáška Markéty Glonekové s názvem Proč žirafy kojí cizí mláďata. Alokojení, neboli kojení nevlastních mláďat, bylo popsáno u mnoha druhů savců, zejména u skupinově žijících zvířat jako jsou surikaty nebo primáti, ale i u různých druhů kopytníků. Mezi ně patří i žirafy. Toto chování se objevuje ve větší míře v chovech v lidské péči, ale bylo pozorováno i ve volné přírodě. Vzhledem k tomu, že je laktace pro samici energeticky velmi náročná, není zcela jasné, proč je ochotna mléko poskytnout dalším mláďatům. Tomu, proč to samice dělají a co všechno výzkum tohoto zvláštního fenoménu přinesl, byla věnována většina přednášky. Markéta Gloneková nejprve v úvodu zopakovala obecné informace o žirafách – systematika, druhy, stupně ohrožení, pozorování v přírodě apod., poté se zaměřila na konkrétní výzkum. Seznámila přítomné s řadou hypotéz, které se s daným tématem pojí (hypotéza reciproční pomoci, h. sociálních benefitů, h. evakuace mléka, h. kompenzační, h. zlepšení výživy a další). Součástí přednášky bylo také představení ochranářského projektu v Senegalu zaměřeného na antilopu Derbyho a informace o návštěvě dalších afrických zemí – Jihoafrické republiky a Namibie.

Photogallery