První setkání 2016 = Valná hromada

Wednesday, March 09, 2016 6:40 PM, Věra Vrabcová

photo První březnovou sobotu proběhla v Zooškole Heinricha Lumpeho Valná hromada členů ZK, které se zúčastnilo 25 členů, z toho 24 mělo možnost hlasovat o všech rozhodujících záležitostech.

Všichni byli nejprve seznámeni s programem Valné hromady, podle kterého se dále pokračovalo. Předsedkyně ZK informovala všechny přítomné o hospodaření a činnosti v roce 2015, o stavu členské základny, seznámila je s plánem činnosti i hospodaření na rok 2016. Důležitou informací (a úspěchem J) bylo zapsání ZK do rejstříku zapsaných spolků, což byla zákonná povinnost. Po 40 minutách projednávání těchto organizačních záležitostí nastal prostor pro zoologické informace, kdy proběhla prezentace o chovu zcela nového druhu – kabara pižmového.

Po krátké přestávce následovala velice zajímavá přednáška ředitele NP České Švýcarsko Ing. Pavla Bendy, Ph.D. s názvem Fauna Českého Švýcarska.  Jedná se o nedalekou oblast dostupnou pro všechny členy ZK, ale ucelené informace byly zajímavé (i nové). Přednášku doprovázely vydařené a kvalitní fotografie.

Závěr setkání proběhl u výběhu pro kabara pižmového, opět doprovázený zajímavým povídáním o jeho příjezdu, prvních okamžicích po vypuštění, krmné dávce a dalších praktických poznatcích.

Photogallery