První setkání v muzeu

Tuesday, March 03, 2020 12:00 AM, Věra Vrabcová

photo Krásné datum 22. 2. 2020 bylo určeno jako termín valné hromady ZK, které se zúčastnilo 23 členů a tři hosté.

Po změně sídla ZK se místem setkání stalo Muzeum města Ústí nad Labem, konkrétně Císařský sál, takže nové působiště bylo odstartováno velice slavnostně. Členové ZK nejprve vyslechli informace týkající se loňského roku, tedy hospodaření klubu, jeho činnosti a členské základny. Poté bylo nutné odhlasovat změny, které bylo v souvislosti s ukončením spolupráce se Zoo Ústí nad Labem nutné aktualizovat. Jednalo se zejména o stanovy klubu, organizační, jednací a volební řád, výši členského příspěvku, se kterým souvisí hospodaření a rozpočet na rok 2020. Ze tří variant byl vybrán návrh na 600 Kč pro dospělou osobu a poloviční, tedy 300 Kč, pro děti, studenty, důchodce a nově i pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené. Poté byl odsouhlasen návrh rozpočtu, kde byla opět generována částka 10.000 Kč na podporu ochranářského projektu Pesisir Balikpapan. Plán činnosti na letošní rok prošel diskuzí s řadou zajímavých námětů. Bylo by dobré také posílit členskou základnu, takže diskuze se týkala i této otázky. Se změnou sídla je nutné aktualizovat webové stránky a grafické materiály jako je logo, průkaz člena, pozvánky, letáky a další. Otevřena byla i budoucnost sborníku FBS, který má dlouholetou tradici (od roku 1976) a do kterého přispívají zejména členové ZK či jiní přírodovědci. V závěru první poloviny setkání byli ještě navrženi a zvoleni dva čestní členové – Doc. RNDr. Jaromíra Hajer, CSc, který je řadu let členem ZK, v současné době je vedoucím katedry biologie Přírodovědecké fakulty UJEP, svou činností významně přispívá k prezentaci přírody a výchově mládeže, a Mgr. Stanislav Lhota, PhD, který je vedoucím projektu Pesisir Balikpapan, významně se zasloužil o ochranu přírody a naplňuje tak poslání ZK.

Druhá část setkání bývá věnována přírodovědné přednášce, takže i tentokrát se členové mohli těšit na zajímavé vyprávění. Hostem byla Nataša Velenská, chovatelka želv, která přítomné seznámila s jednou z mnoha výprav do Tunisu. Prošli jsme se společně napříč touto africkou zemí od saharských písků po severní skalnatý mys Cap Serat. Přednáška byla zaměřená na tuniskou faunu a flóru, ale nevynechala ani báječnou tuniskou kuchyni a vynikající kávu s mátovým čajem, nocování v pouštních stanech, troglodytích podzemních obydlích i rodinných penzionech, či procházku po mozaikách v Kartágu i antickém městě Dougga.

Photogallery