Setkání a přednáška v zoo

Monday, May 29, 2023 12:00 AM, Věra Vrabcová

photo Členové ZK se v sobotu 20. května sešli na svém druhém setkání roku 2023 v Zooškole Heinricha Lumpeho v ústecké zoo. Zúčastnilo se 14 členů, několik rodinných příslušníků a také hostů ze zoo.

Členové byli během prvních 15 minut stručně seznámeni s akcemi, které již proběhly či které se připravují, dále byli informováni o přípravě zpravodaje Natura vivet 3/2023 a o dalších termínech setkání letošního roku.

Poté již nastal čas na přednášku avizovanou i veřejnosti s názvem „Velcí a divocí jsou zpět“. Ujal se jí Miloslav Jirků, pracovník Biologického centra Akademie věd ČR a externí pracovník zoo; zároveň působí v OPS Česká krajina, která se podílí na návratu velkých kopytníků do přírody. Jeho povídání bylo velice zajímavé a posluchači se dozvěděli mnoho informací, nejprve o zásadách aktivního managementu ochrany přírody dnes a jak tomu bylo dříve, poté ukázal na konkrétním příkladu přírodní rezervace Milovice, jak funguje ochrana krajiny v praxi. Rezervace vznikla na místě bývalého vojenského výcvikového prostoru v roce 2014 jako první v ČR. V lednu roku 2015 sem bylo z oblasti Exmooru v Anglii dovezeno prvních 15 jedinců divokého koně, který vzhledem, zbarvením a velikostí odpovídá původním divokým koním Evropy. Je adaptován na tvrdé podmínky a náročný terén. Dalšími velkými kopytníky dovezenými do Milovic byli zubři evropští, kteří pocházejí z nížinné (bělověžské) linie, a pratuři, kteří jsou výsledkem zpětného šlechtění tak, aby vzhledem i chováním odpovídali původnímu praturovi, dnes vyhubenému. Byly zde zřízeny dvě pastevní rezervace, v jedné žijí společně divocí koně a zubři, v druhé koně spolu s pratury. Velcí kopytníci proměňují krajinu ve step spásáním vysoké trávy, zejména agresivní a neúživné třtiny křovištní. Uvolněný prostor využívají nektarodárné byliny, zvyšuje se druhová pestrost trav i kvetoucích rostlin a ohrožené druhy se vracejí do míst, odkud byly vytlačeny. V rezervaci se vyskytuje řada vzácných rostlin a živočichů, výjimečná je zejména rozmanitost bezobratlých. Vlajkovými druhy Milovic se stali silně ohrožení modrásek hořcový a jeho jediná živná rostlina – hořec křížatý, na nějž je tento druh motýla silně vázán. Podle sčítání v rozmezí několika let početní stavy hořce za dobu existence rezervace několikanásobně vzrostly. Milovická rezervace je úspěšným projektem a díky tomu má své následovníky. V ČR postupně vzniklo 13 rezervací, které fungují na stejném principu, neboť je vidět, že velcí kopytníci do krajiny skutečně patří. Daří se je rozmnožovat a odchovávat mláďata bez zásahu člověka. Přesun jedinců a sestavování nových stád je samozřejmě řízené a podléhá přísným kritériím.

Dvouhodinová přednáška vyvolala na závěr i řadu dotazů z publika. Po skončení se ještě většina členů ZK vydala na prohlídku nových expozic (tři biotopová terária v přízemí pavilonu exotária a Asijský prales – bývalý pavilon slonů) s odborným komentářem zooložky Petry Padalíkové.

 

Díky tomu, že přednáška M. Jirků byla součástí programu Den biodiverzity pořádaného zoologickou zahradou, pořídila zoo i její záznam, který je pro všechny zájemce (třeba pro ty členy, kteří se setkání nemohli zúčastnit :-) přístupný na kanále YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=04PD1rpkwp8)

Photogallery