Sokoli na komínech

Tuesday, September 20, 2022 12:00 AM, Věra Vrabcová

photo V sobotu 17. září se v přednáškovém sále Muzea Ústí nad Labem konalo třetí setkání členů ZK, kteří se sešli navzdory problémům s dopravou kvůli Ústeckému půlmaratónu :-).

Přítomných 13 členů ZK vyslechlo několik nových informací – bylo dokončeno druhé číslo zpravodaje Natura vivet, který byl rozeslán členům i vložen na web. Proběhla výzva k pomoci na akci Mykologický den v muzeu. Standa Lhota pohovořil o novinkách ohledně ochranářských projektů – kromě Bornea se jeho působnost přesunula i do Konga, na Madagaskar a Sumatru. Zooložka Petra Padalíková seznámila přítomné s přesuny ikonických zvířat ústecké zoo, konkrétně slonice Delhi a orangutaní samice Ňuninky.

Poté slovo převzal ornitolog muzea Václav Beran. Nejprve poděkoval těm členům ZK, kteří pomáhali při pozorování sokolů na Vrabinci, Kozím vrchu a v Průčelské rokli. Bohužel, ani na jednom místě nebylo letošní hnízdění úspěšné. Sokolům byla věnována celá přednáška, nejprve tedy historickému výskytu sokolů a hnízdění v přirozeném prostředí. Před desítkou let vznikl projekt věnovaný hnízdění na průmyslových objektech, v roce 2011 se poprvé podařilo umístit a sledovat hnízdo na komínu elektrárny v Tušimicích. Budky se v prvních letech zhotovovaly ze dřeva, nyní se používá hliník, neboť není tak těžký a více vydrží. Instalace se provádí až poté, co si sokoli sami najdou místo k hnízdění, budka je pak většinou do dvou let obsazená. Úspěšnost je vyšší než v přirozeném prostředí, stejně tak i početnost mláďat – nejsou výjimkou i čtyři mláďata. V roce 2020 bylo zaznamenáno téměř 60 mláďat, v letošním roce zahnízdilo 35 párů. Většina hnízd je monitorována pomocí fotopastí. Velice populární jsou webové kamery sledující hnízdění v přímém přenosu.

Přítomní se kromě fotografií pokochali i pohyblivými obrázky a vyslechli zajímavé příběhy. Vašek Beran si kromě potlesku na závěr vysloužil uznání za tisíce „vylezených“ metrů na komíny po celé ČR.

Photogallery