Stanou se chráněné druhy oběťmi změněného zákona?

Monday, February 22, 2021 12:00 AM, Věra Vrabcová

photo Ve středu 17. února 2021 předložil poslanec Josef Kott (ANO) na jednání Zemědělského výboru pozměňovací návrh zákona o ochraně zvláště ohrožených druhů při zemědělském, lesnickém a vodním hospodaření.

Tato změna by postihla všechny druhy rostlin a živočichů, které patří do kategorie silně ohrožené. Patří mezi ně například čáp černý, ledňáček říční, křepelka polní, tři druhy chřástala, dudek chocholatý, sýček obecný, sova pálená, vydra říční, bobr evropský a mnoho dalších. Podle návrhu poslance Kotta by tyto druhy byly ze zákona vyřazeny, zůstaly by jen druhy kriticky ohrožené. Vyřazení silně ohrožených druhů živočichů a rostlin by způsobilo jejich úbytek a tudíž přeřazení do kategorie kriticky ohrožený, v nejhorším případě dokonce k jejich vyhynutí. Smutné je to, že Zemědělský výbor tento návrh schválil, a nyní by měl být předán ke schválení do Poslanecké sněmovny.

Informace pobouřila řadu ochranářských organizací i jednotlivců, kterým záleží na zachování rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů v naší přírodě. K návrhu se nesouhlasně vyjádřilo několik institucí a ochranářských organizací jako např. Česká společnost ornitologická, Hnutí Duha, Český svaz ochránců přírody, Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí… Také Zoologický klub Ústí nad Labem se připojuje s nesouhlasem s tímto návrhem a podnikne kroky, které by pomohly k tomu, aby jej poslanci nepodpořili. Budeme sledovat jednání Parlamentu ČR a pokusíme se přesvědčit poslance, aby odmítli návrhy ohrožující naši přírodu.

Co může udělat každý z nás? Pokud s touto změnou nesouhlasíte, můžete napsat svému poslanci a požádat jej, aby návrh pana poslance Kotta nepodpořil.

Seznam poslanců: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=672 

Kompletní seznam silně ohrožených druhů lze shlédnout na stránkách MŽP: https://www.mzp.cz/cz/zvlaste_chranene_druhy

Photogallery
Volavka bílá
Žluva hajní
Zrzohlávka rudozobá