The Kukang Rescue Program v roce 2019

Sunday, December 20, 2020 12:00 AM, František Příbrský

photo Aktivity projektu se od roku 2014 co do počtu, intenzity i kvality stále rozšiřují. Tento report je tak souhrnem událostí, které se odehrály nejen na Sumatře, ale i v České republice, Evropě a na internetu v roce 2019.