Valná hromada 2021

Thursday, July 22, 2021 12:00 AM, Věra Vrabcová

photo První setkání letošního roku se kvůli koronaviru a souvisejícím epidemiologickým opatřením uskutečnilo až na začátku července. V sobotu 10. 7. se sešlo 23 členů v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem na valné hromadě.

Ta se koná vždy jedenkrát do roka a jednou za tři roky je volební, tzn., že probíhají volby do výboru ZK a kontrolní komise. Ty byly jedním z prvních bodů programu. Složení obou orgánů zůstává stejné, nebyla navržena žádná změna. Poté byla za uplynulý rok schválena činnost i hospodaření a účetní závěrka, předseda KK podal informaci o kontrole financí. Předsedkyně ZK informovala o členské základně a umístění výroční zprávy na web ZK. Poté byli přítomní seznámeni s  návrhem činnosti a rozpočtu na rok 2021, obojí bylo následně odhlasováno a schváleno. Samostatným bodem byla informace týkající se nového zpravodaje Natura vivet. Byl již v květnu připraven ve formátu .pdf, rozeslán členům i autorům a vložen na web. Díky finančnímu příspěvku společnosti Juros, s. r. o. mohl být i vytištěn, a to v nákladu 200 kusů, a na setkání byl již k dispozici všem přítomným členům.

Po přestávce již následovala avizovaná přednáška Petra Urbana, bývalého člena ZK, která byla určena i veřejnosti. Tentokráte nepojednávala o dalekých krajích a exotických druzích zvířat, přesto byla množstvím zajímavých informací neméně poutavá. Její název – Všechno, co jste kdy chtěli vědět o včelách (ale báli jste se zeptat) – nenechal nikoho na pochybách, čeho se jeho povídání bude týkat. Letem včelím světem, zejména světem včely medonosné, bylo precizně připraveno. Nejprve byli posluchači seznámeni s jinými poddruhy včel, které se na našem území většinou vyskytovaly, jejich vlastnostmi a odlišnostmi od včely medonosné. Krátce se také seznámili s historií vztahu včel a člověka. Určitě nejzajímavější byla ta část přednášky, která přítomné seznámila se způsobem života tohoto společenského hmyzu. Pan Urban popisoval vývoj včely od jejího „narození“, podrobně vysvětlil jednotlivé „pracovní“  funkce dělnic, které se mění během jejich života, a zasvětil posluchače do tajů včelího rojení. Také zmínil choroby a škůdce včelstev. Posluchače přednáška zaujala, což se projevilo i množstvím dotazů na závěr. Mohli si tak dozvědět další konkrétní informace, např. o predátorech včel, podrobnostech o chování včel a také o práci včelařů.

Photogallery