Valná hromada a Kalifornie

Saturday, March 02, 2024 12:00 AM, Věra Vrabcová

photo První setkání roku 2024, které bylo zároveň i valnou hromadou, proběhlo v přednáškové místnosti Muzea města Ústí nad Labem v sobotu 24. února. Sešlo se na něm 20 členů ZK, které po přestávce doplnil stejný počet posluchačů z řad veřejnosti.

Prvních 35 minut patřilo programu VH – zprávě o činnosti a účetní závěrce roku 2023, schválení plánu rozpočtu a plánu činnosti na rok 2024, informaci kontrolní komise o pravidelné kontrole účetnictví, zprávě o členské základně a o zpravodaji Natura vivet. Valné hromady se v premiéře zúčastnili i tři nové členové. Byly stanoveny termíny dalších setkání roku 2024, přičemž červnové setkání bude volební, neboť po třech letech je dle stanov povinností zvolit výbor ZK a kontrolní komisi.

Po přestávce se přednášková místnost zcela zaplnila. Téma přednášky zooložky ústecké zoologické zahrady Ing. Petry Padalíkové – Národní parky Kalifornie, přilákalo velké množství posluchačů. Důvodem dvoutýdenního pobytu, který se svými kolegy absolvovala v říjnu loňského roku, byla účast na 77. výroční konferenci WAZA (Světová asociace zoologických zahrad a akvárií) v San Diegu a postkonferenční cesta. Kalifornie je jedním z nejrozmanitějších států USA co do pestrosti biotopů – nacházejí se zde pouště, hory, pobřeží, centrální nížina…, vyskytuje se zde řada endemických druhů. Západní pobřeží je domovem několika druhů ploutvonožců, takže itinerář cesty byl vypracován s ohledem na to vidět z této nabídky co nejvíce.

Již v samotném San Diegu a přírodním parku Mission Bay, který vznikl z cca 800 ha mokřadů a salin, pozorovali řadu ptačích druhů jako např. orlovce říční, pelikány hnědé, volavky bělostné či kvakoše žlutočelé. V přírodní lokalitě La Jolla na periferii aglomerace se nacházejí mořští savci (tuleň obecný pacifický, lachtan kalifornský), ptáci (pelikán hnědý, rybák královský…) a žraloci. V rezervaci Torrey Pines State Reserve roste kriticky ohrožená borovice Torreyova, což je zároveň nejvzácnější borovice v Severní Americe. Další zastávkou bylo město San Simeon, poblíž kterého se nachází kolonie rypoušů severních. Pláž je formálně nazývána Piedras Blancas Nothern Elephant Seal Rookery, kde žije zhruba desetina z celkového počtu 250 tisíc jedinců. Na dalším místě, v Monterey Bay, pozorovali z kajaku a s profesionálním průvodcem vydry mořské, které využívají kelpové porosty a udržují tak funkční ekosystém. Kromě toho zde navštívili Pacific Grove Monarch Sanctuary, zimoviště motýlů monarchů stěhovavých, kterých se tady nachází až 45 tisíc jedinců. Dalším místem, které nebylo možné minout, byl Sequoia National Park, který proslavily sekvojovce obrovské, stálezelené jehličnany až 80 metrů vysoké patřící mezi endemity Sierra Nevady. Samozřejmě tuto část přednášky doprovázela spousta fotografií těchto majestátných stromů včetně Generála Shermana, což je největší strom dle objemu dřeva a nejdéle žijící organismus na Zemi. Poslední zajímavou přírodní zastávkou se stal Joshua Tree National Park, ve kterém se snoubí dva rozdílné typy pouští – západní mohavská, vlhčí a chladnější a vyšší nadmořskou výškou, a východní coloradská, sušší a teplejší. Název parku vznikl z anglického názvu juky krátkolisté, která zde přirozeně roste. Je domovem pouštní ovce tlustorohé, tarbíkomyši, pytlonoše horského, sysla běloocasého, králíka pouštního a řady ještěrů a plazů.

Kromě přírodních rezervací a parků nemohla samozřejmě chybět ani návštěva zoologických zahrad a akvárií. V některých z nich „objevili“ skutečné rarity a zvířata, která jsou k vidění jen vzácně. Bylo představeno sedm institucí – Zoo San Diego a San Diego Safari Park (ovce tlustorohá, vidloroh americký, naklonovaný jedinec koně Převalského…), Santa Barbara Zoo, Monterey Bay Aquarium, Fresno Zoo (vlk rudohnědý…), Los Angeles Zoo (chocholatka žlutohřbetá, tapír horský…) a The Living Desert Zoo v Palm Springs.

FOTO: Petra Padalíková, Jiří Novák

Photogallery
Sekvojovec obrovský
Joshua Tree NP
Borovice Torreyova
Vydra mořská
Tuleň obecný pacifický
Rypouš severní
Vidloroh americký
Vlk rudohnědý
Chocholatka žlutohřbetá