Veselé poslední setkání

Wednesday, December 14, 2016 6:13 PM, Věra Vrabcová

photo V sobotu 10. prosince se konalo poslední setkání roku 2016, kterého se zúčastnilo 22 členů a tři hosté. Vypekla nás elektrika, ale bylo veselo :-).

Již před 10.00 hodinou se v Zooškole Heinricha Lumpeho začali scházet první členové ZK, někteří nepřišli s prázdnou a přinesli vánoční občerstvení. Po zahájení se první informace týkala nového čísla Sborníku Fauna Bohemiae septentrionalis, Tomus 40, které ještě vonělo tiskařskou černí a bylo k dispozici všem přítomným. Poté Standa Lhota seznámil členy s aktivitami ochranářského projektu Pesisir Balikpapan v letošním roce. Poté mělo dojít k představení, prezentaci a shrnutí kampaně Tučňáci jdou do zoo, když náhle přestal jít elektrický proud, a to nejen v Zooškole, ale i v celé zoo a navíc i za jejími branami ve čtvrti Krásné Březno, kde údajně vypadla trafostanice. Ještě chvíli jsme se snažili diskutovat, ale poté jsme improvizovaně přešli proti proudu času k poslednímu bodu setkání, kterým byla prohlídka budoucí expozice tučňáků. Po návratu do Zooškoly mohla improvizovaně pomocí notebooku (naštěstí nabitého, na baterii) začít přednáška RNDr. Jiřího Šafáře, pracovníka ochrany přírody a člena České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON). Tématem byli vládci letní oblohy – letouni, jediní aktivně létající savci. Přednáška se věnovala zoologickým informacím a zajímavostech, ale pojednávala také o metodách výzkumu a ochraně v České republice.

Z iniciativy aktivních členek J vznikla spontánní sbírka na podporu tučňáků, takže Zoologický klub může uzavřít smlouvu a bude mít samolepku s logem na jednom dílku půdorysu budoucího tučňáčího pavilonu.