Za outloni na Sumatru

Sunday, September 13, 2020 12:00 AM, Věra Vrabcová

photo První sobota v měsíci září připadla na další letošní setkání členů ZK v Muzeu města Ústí nad Labem. Hlavní bod programu – přednášku o ochranářském projektu Kukang si přišlo vyslechnout 13 členů ZK a 11 hostů z řad příznivců či veřejnosti.

Členové ZK nejprve probrali některé organizační záležitosti a vyslechli informace o chystaných projektech. Padl návrh na vydávání bulletinu, kterým by se ZK prezentoval a který by částečně nahradil sborník FBS, který si jako vydavatel ponechala zoologická zahrada. Vycházel by jednou za rok ve formátu A5 s textem a barevnými fotografiemi, obsahem by byla činnost ZK + čtyři přednášky, které proběhnou v daném roce + zprávy z ochranářských projektů, se kterými ZK spolupracuje nebo je podporuje, ať již finančně nebo mediálně. V případě zájmu členů by zde byl prostor ke zveřejnění jejich článku z pozorování v přírodě či jiné související aktivitě. Vzhledem k finančním možnostem by bulletin vycházel v internetové podobě a umístěn na webových stránkách ZK, tištěná forma by závisela na finanční pomoci sponzorů.

Je plánován společný zájezd do Zoo Drážďany, který by se uskutečnil v neděli 4. října. Doprava vlakem by vzhledem k levné příhraniční jízdence Labe-Elbe nebyla finančně náročná. V jednání je i možnost slevy vstupného do zoo.

Členové ZK byli seznámeni s možností pomoci pracovníkům muzea při přípravě tradiční akce – mykologických dnů, které se letos uskuteční 2. - 4. října. Zájemci by mohli v pátek 2. 10. vyjet interně s pracovníky muzea do lesa a sbírat tam všechny houby, které najdou :-). To samé v sobotu 3. 10., kdy je tato akce určená také pro veřejnost, cíl výpravy bude v okolí Tašova. Všechny sebrané exempláře určí mykolog a v neděli 4. 10. se stanou součástí výstavy a akce pro veřejnost, která proběhne v muzeu (společně s Mezinárodním dnem zvířat).

Po krátké přestávce a ochutnávce kávy následovala přednáška Františka Příbrského, který již řadu let vede na Sumatře ochranářský projekt s názvem Kukang. Věnuje se zejména ochraně outloňů váhavých, ale i dalších ohrožených druhů zvířat. S terénní prací souvisí i spolupráce s komunitami místních obyvatel, ať již se se jedná o vzdělávání dětí či přímo práci strážců v pralese. Dlouholetá spolupráce se rozvinula až k projektu Kukang Coffee, který podporuje místní farmáře v produkci environmentálně šetrné kávy spojené s ochranou místních populací divokých zvířat. Od jara letošního roku se tato káva sumaterských farmářů, kteří chrání outloně, luskouny a další divoká zvířata, prodává v České republice v Ústí nad Labem ve stejnojmenné kavárně Kukang Coffee, kterou František provozuje se svým bratrem.

Na závěr se členům ZK věnoval muzejní entomolog Jiří Spružina, který je zavedl do atria a poskytl jim zasvěcený výklad o biotopových jezírkách a živočiších, kteří je obývají. Poté měli zájemci možnost navštívit zázemí muzea, konkrétně entomologický depozitář, kde se seznámili se systémem muzejních sbírek včetně evidence. Velký zájem vzbudily nejen samotné exempláře, ale také proces inventarizace, které podléhají. Úctyhodný počet 12.000 exemplářů je nutné chránit před světlem a pravidelně ošetřovat proti škůdcům, takže udržet sbírku v pořádku je poměrně náročný úkol.

Photogallery