Zpravodaj NATURA VIVET

V roce 2021 došlo k navázání na tradici FBS a ZK začal vydávat nový zpravodaj Natura vivet (Příroda žije). Obsahem zůstávají zprávy z pozorování živočichů v přírodě, ale publikace byla rozšířena o podrobnější informace o činnosti včetně přírodovědných přednášek, představení ochranářských projektů a fotogalerii zajímavých sledování.

NATURA VIVET - Zpravodaj Zoologického klubu Ústí nad Labem z. s. 1/2021